De laatste 9 maanden Sjouk en Spek

20 Januari 2022

Na de eerste 9 maanden Sjouk het kalf (april – november 2020), 9 maanden vol verhalen, vragen en dilemma’s werd het stil op de website. Op de Facebookpagina van Sjouk werden en worden de belevenissen van Sjouk en Spek (via mij) wel gedeeld. Hoe kan het anders dan via een video dat ik nu ‘de laatste 9 maanden van Sjouk’ aankondig. Niet zomaar 9 maanden… van februari tot oktober 2022 kan je weer vragen stellen, gaan we weer veel verhalen en meer delen en organiseren we eind september 2022 een verhalenfestival. Verhalen over werelden en mensen achter Zonder vlees geen melk. Dit keer doe ik het niet alleen! Een mooie groep mensen werkt mee en…..jij kunt deelgenoot worden! Lees meer over deze prachtige mensen onder de video.

Kunstenares Amber Veelwww.amberveel.com

Amber is leerlooier. En met dat zeggen doe ik haar tekort. Hier een prachtig artikel over Amber. Amber gaat Sjouk en Spek in hun omgeving volgen: ruiken, voelen, luisteren. Het landschap waar Sjouk geboren is, waar Spek geboren is… waar ligt hun oorsprong.

Spreadsheets, winstmarges en een staketsel van wetten vormen het hekwerk van Sjouk en Spek hun bestaan. Binnen dit hekwerk staan twee koeien van vlees en bloed melk. Levende wezens die zich door een constant veranderend landschap bewegen. Het houden (en weer loslaten) van koeien lijkt ‘data-driven’. Maar er is ook een poëtische kant aan dit landelijk bestaan. Voortbewegend op emotie, zintuiglijkheid en verbinding.

Negen maal zet Amber haar voeten in het kleiige weiland, vult zij haar neus met de geur van hooi, wordt aan de kant geduwd door een sterk koeienlijf, drink ik verse melk. Over de ontmoetingen en observaties schrijft Amber teksten. In woorden, in beelden en materie tast zij het grensgebied van Sjouk en Spek hun bestaan af. Denk daarbij aan:

 • Vegetatie en wei/land
 • Leaving traces; wat blijft erachter?
 • Borderland: waar eindigt de koe en begint het land? Waar eindig ik en begint de koe?
 • Verteren – afscheidsritueel
 • Shelter (Stal)
 • Hekwerk – afsluiten en verbinden
 • Verleden-heden-toekomst-
 • Materie

Amber gaat ook de huiden van Sjouk en Spek looien.

Onderzoek

Deze 9 maanden gaan we op zoek naar onderzoeksjournalisten die gaan schrijven over Zonder vlees geen melk. Verschillende invalshoeken, vragen en dilemma’s vragen we ze om onder de loep te nemen, Denk daarbij aan:

 • Relatie tussen vlees en melk
  • melkveehouder
  • consument
  • zuivelfabriek
  • kalvermesterij
  • ……
 • Waar kom je het ingrediënt melk nu eigenlijk in tegen?

Filmmaker Onno Gerritse www.onnogerritse.nl

Onno is de maker van Dansen met gehoornde dames. Een indrukwekkende documentaire over Jan Dirk van de Voort van Remeker.

Onno gaat een korte docu over slacht van Sjouk en Spek maken. We halen Sjouk en Spek uit de wei, brengen haar naar de slachter en volgen de slacht. Beeld, zonder woorden en geluid anders dan de geluiden en woorden die er zijn?

Initiatiefneemster Hiske Ridderwww.hiskeridder.nl

9 maanden lang schrijft/filmt Hiske iedere maand een vlog en/of verhaal. 

 • Gesprekken aan de keukentafel
 • Wat ik meemaak, wat het me doet, wat me bezighoudt
 • Fotoalbum Sjouk van geboorte tot slacht

Roel van Buuren & Bas de Groot www.boederijlandlust.nl www.hetmiddenland.nl

Op de boerderij van Roel waar Spek geboren is, waar haar moeder nu melk produceert, ontmoeten we eind september / begin oktober 2022 elkaar.

 • Maximaal 50 mensen.
 • Verhalen delen, workshops, samen koken en samen eten rond een houtvuur.
 • Vertonen docu slachten Sjouk

Om de verhalen te maken, te delen en dialogen te organiseren hebben we jullie steun nodig, je kunt deelgenoot worden!

Hoe je dat kan doen.. dat lees je hier