Studie zou ‘einde kalversector’ aankondigen…….

16 maart 2021

Het is weer ‘aan’ …. discussie over de kalverensector..

Recente berichten over opkoop #kalvermesterijen, studie naar toekomst ‘melkkalveren’ en berichten op nieuwssites, oa https://nos.nl/l/2372685
#Sjouk het #kalf -zonder #vlees geen #melk plots (..) weer actueel. Net als maart ’20, het begin van ‘Corona’, toen de aanleiding om Sjouk en later Spek te kopen.

Vandaag dacht ik terug aan het gefilmde interview met veearts Wenno https://lnkd.in/etrn7xu en later op Foodlog “kalvermesterijen zo gek nog niet” https://lnkd.in/eetA8t3

Tal van vragen komen nieuw en opnieuw bij me boven:
Waar moeten al die #kalveren nu kalvermesterijen gesloten worden naar toe? Bij de #melkveehouder blijven? Wat betekent dat voor kalf, koe, boer, consument…? Worden andere NL mesterijen groter? Minder #import wat betekent dat ze in geboorteland zelf geslacht worden? Waar? Hoe?

Waarom eten wij bijna geen kalfsvlees meer? Wat betekent dat en bv het sluiten van kalvermesterijen voor de #kringlooplandbouw? Is het een kans voor versnelde ontwikkeling de landbouw- en voedselsysteem? En welke ontwikkeling is dat dan?

#Slachtkalveren zijn #melkkalveren en die blijven geboren worden. Zonder #vlees geen #melkwww.sjoukhetkalf.nl. Sjouk is en blijft oordeelvrij. Sjouk is en blijft een vat vol vragen.
Wat is jouw vraag?

Onderstaande zijn twee artikelen gister en vandaag in vakblad De Boerderij zijn gepubliceerd

Een rapport in opdracht van demissionair minister Carola Schouten stelt het bestaansrecht van de hele vleeskalversector ter discussie.

Dit meldt de NOS, met verwijzing naar een concept-versie van dit rapport, dat in bezit zou zijn van de omroeporganisatie. De veehouderij stelt vragen bij de realiteitszin ervan.

Strekking van het rapport zou zijn dat de kalverhouderij vanwege problemen met dierenwelzijn, transport, (dier)gezondheid en duurzaamheid geen toekomst meer zou hebben in Nederland. Dit zou worden aangetoond aan de hand van drie toekomstscenario‘s, die alle uitkomen bij een totaal andere en veel kleinere kalverhouderij, zo stelt de NOS. Veehouderij-organisaties (LTO, NAJK, NZO en Vee en Logistiek), die een eerste reactie geven, vragen zich af vanuit welke context het (concept-)rapport is geschreven. Kan en mag wat wordt voorgesteld allemaal wel, gezien de Europese context waarin Nederland functioneert?

Bestaande verduurzamingsinitiatieven

De veehouderij-organisaties weten van het bestaan van het onderzoek waar de NOS naar verwijst, maar zeggen het rapport niet te kennen. Ze reageren op het nieuws dat is uitgelekt. Op grond van wat daaruit naar voren komt, lijkt de minister geen oog te hebben voor de bestaande verduurzamingsinitiatieven in de kalverhouderij, zo stellen ze. De uitgelekte conclusies lijken volgens hen op een oefening van extremen, die zijn economische uitwerking mist, voor zowel de kalverketen als ook voor de zuivelketen en melkveehouderij. “De kalverhouderij, die zoals veel economische sectoren hard is getroffen door de coronacrisis, heeft vaker veerkracht getoond. Dat kalverhouders nu op basis van deze denkoefening in de media verregaande ideeën en onjuiste conclusies over hun toekomst lezen, is buiten alle realiteitszin en roept onnodige tegenstellingen op”, zo wordt gesteld in een persverklaring.

“Door naar kalverhouders en melkveehouders en hun ketens te luisteren – iets wat bij het maken van deze studie niet is gedaan – kunnen we samen aan verdere verduurzaming werken.” De kalver- en melkveehouderijketens wachten het rapport en de reactie van minister Schouten af om het gesprek voort te zetten over de verdere verduurzaming van de sectoren.

Conflict uit 2019 over verduurzaming kalverhouderij

Het rapport is volgens de NOS opgesteld door drie particuliere onderzoekbureaus onder begeleiding van negen ambtenaren van het ministerie en één van het Planbureau voor de Leefomgeving. De opdracht ervoor zou door minister Schouten zijn gegeven naar aanleiding van een conflict uit 2019 over de verduurzaming van de kalverhouderij. De minister werd het niet eens met de sector over de financiële voorwaarden die bedrijven stelden aan het nemen van maatregelen.

Het ministerie van LNV zou het officiële rapport, dat ‘Scenariostudie Kalverketen’ heet, eind deze maand naar de Tweede Kamer sturen, zo meldt een woordvoerder van Schouten.

Politieke reactie verdeeld

De politieke reacties op het nieuws zijn verdeeld. Partijen die kritisch zijn op de landbouw en vooral de dierhouderij, verwelkomen die studie, en met hen de dierenorganisaties. Vanuit de partijen die het opnemen voor de landbouw wordt fel afwijzend gereageerd op de berichtgeving.

Schouten boos over uitlekken rapport kalversector

Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is boos over het uitlekken van een rapport dat volgens de NOS het bestaansrecht van de kalversector in Nederland ter discussie stelt. “Dit is op alle fronten heel schadelijk”, vindt de minister.

“De kalversector wordt in bepaalde scenario’s kleiner of verdwijnt zelfs helemaal, terwijl de rol van de melkveehouder zal veranderen”, meldt het rapport volgens de NOS. Schouten zegt het conceptrapport van eind januari nog helemaal niet onder ogen te hebben gehad. “Het is absoluut verkeerd dat er op deze manier stukken worden gelekt.”

Ze snapt de onrust en verbazing in de sector. “Dit is niet hoe ik vind dat het moet.” Schouten benadrukt dat ze in gesprek wil blijven met de kalverhouderij. “Ik betreur het echt.” Het rapport moet op het ministerie nog worden besproken.

Structurele aanpassingen in kalversector

Schouten kondigde de scenariostudie naar de toekomst van de sector in oktober vorig jaar aan. Ze schreef toen in een brief aan de Tweede Kamer dat er ondanks de vele innovaties in de kalverhouderij nog steeds veel vraagstukken zijn op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid. “Daarom wil ik met een scenariostudie in beeld brengen welke structurele aanpassingen en systeemveranderingen kunnen bijdragen aan een verdere verduurzaming van de sector.” 

De minister zegt de kalver- en melkveehouderij, ngo‘s, dierenartsen en andere deskundigen hierbij te betrekken. “De uitkomsten van deze studie zullen als basis dienen voor de vraag of en hoe de nog niet beschikte middelen uit de knelsectorenregeling, binnen de kaders van het GLB ter verduurzaming van de kalversector worden ingezet”, schreef Schouten. 

Geen akkoord voor sectorplan kalveren

Over de toekomst van de kalversector is veel discussie tussen het ministerie en de kalverhouderij. Net als andere veehouderijsectoren heeft ook de kalversector een sectorplan geschreven voor het verduurzamen van de sector. Daarin zegt de sector € 100 miljoen aan overheidssteun nodig te hebben. 

Schouten ging niet akkoord met het plan en vroeg de sector dit aan te passen. De aanpassing was voor Schouten ook niet voldoende, waarna ze concludeerde dat er geen basis is om de sector op basis van een gezamenlijk plan te verduurzamen. “Dat betekent dat ik zelf stappen zet om de sector aan te zetten tot verdere verduurzaming”, aldus Schouten in oktober vorig jaar.

Sjouk en Spek 14 maart 2021