Vragen, dilemma’s en stoute schoenen

Een ervaring met Sjouk het kalf gedeeld via http://www.foodlog.nl