Sjouk het kalf – Zonder vlees geen melk

Vragen vragen afvragen..

april 2020 – De productie van melk en zuivelproducten is onlosmakelijk verbonden met de geboorte van kalveren. Om een koe melk te laten produceren moet ze elk jaar (?) een kalf krijgen. Er worden veel meer kalfjes geboren dan er nodig zijn voor de vervanging van niet meer voldoende (?) melk producerende, zieke of onhandelbare melkkoeien. Meer dan de helft van de kalfjes die geboren worden voor melkproductie komt via de tussenhandel terecht in de vleeskalverhouderij. De meeste vleeskalveren zijn mannelijke dieren. Deze stiertjes hebben geen nut in de melkveehouderij. Maar ook een aanzienlijk deel van de vrouwelijke kalfjes, de kuisjes, komt terecht in de vleesindustrie omdat een gemiddeld melkveebedrijf jaarlijks ongeveer 30 % van zijn melkkoeien vervangt.

Waarom hoor je zo weinig over de relatie tussen melk en vlees? Ook merk ik dat in mijn vrienden en kennissenkring vrijwel niemand wist en weet van wat ik ben gaan noemen ‘zonder vlees geen melk’. Daarom heb ik begin april 2020 besloten om zelf een kalf van een melkkoe, een kalf dat anders in een anonieme en voor velen onbekende kalverhouderij terecht zou komen, gekocht.

Het toen nog niet geboren kalf ben ik Sjouk gaan noemen, Sjouk het kalf. Sjouk, een kuisje (meisje), is wat later op 5 mei 2020 geboren. Over het ontstaan van dit initiatief vertel ik in de eerste video over Sjouk het kalf. Alle filmpjes zijn te zien via deze pagina.

Het initiatief – hoe het begon

In april 2020 kwam het bericht in de media dat door de Corona lockdown een “stuwmeer” aan kalveren ontstond. Dit bericht kwam ook ter sprake in de app-groep ‘Kening fane Greide’. Een groep waarin boeren, onderzoekers, ambtenaren en burgers meningen, artikelen en activiteiten delen. Duidelijk werd, al is het fenomeen niet nieuw, dat er bij zowel burgers als beleidsambtenaren en bestuurders weinig bekend is over de herkomst van kalveren, dat de meeste kalfjes uit de melkveehouderij komen en dat er (dus) zonder vlees geen melk/zuivel is. Toch werd er in die app-groep en daarbuiten zonder eerst vragen te stellen over het waarom wel veel gevonden van de boer, de handel, melk, vlees en elkaar.

Om het stellen van vragen makkelijker te maken heb ik toen besloten zelf een kalf van melkveehouder Jaring Brunia te kopen. Dit kalf 1,5/2 jaar te houden, om het dier vervolgens te slachten en op te eten. In de twee jaar nodig ik iedereen uit vragen te stellen. Vragen stellen om daarna eigen je oordeel te vormen en keuzes te maken.

Sjouk het kalf gaat dus over vragen stellen en niet over goed of fout. Ik vind ook vaak ergens wat van. Voor mij is Sjouk het kalf een verdere zoektocht en training in ‘ergens voor staan en open blijven staan‘. Lees onder de kopjes hoe, waarom en waartoe over Sjouk het kalf verder. Wat over mijzelf? Lees hier verder.

In onderstaande eerste video vertel ik over het ontstaan van Sjouk het kalf.